HR-strateeg Rotterdam

HR Strateeg | Rotterdam | WO | onderwijs | fulltime/ parttime | #hr #vacatureOm bij te dragen aan de ambities van de EUR is er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de bedrijfsvoering. Vanuit HR wordt er een belangrijke bijdrage geleverd om de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan versterking van de positie van de EUR. Dat betekent vanuit HR o.a. het optimaliseren van de administratieve support en het doorontwikkelen van de businesspartner voor de faculteiten en dienstonderdelen.Daarnaast wordt er door HR Policy, het beleidsteam bestaande uit een mix van allround en gespecialiseerde HR-strategen, hard gewerkt aan HR-thema’s die verder ontwikkeld moeten worden om de EUR te versterken als modern en aantrekkelijk werkgever. Hierbij wordt er vanuit de huidige strategie van de EUR focus aangebracht op het diversiteitsbeleid, internationalisering, loopbaanbeleid wetenschappers (zoals hooglerarenbeleid en docentprofessionalisering en onderwijscarrière) en alle beleidsontwikkeling die plaatsvindt op het gebied van professionalisering van het loopbaan en mobiliteitsbeleid/-instrumentarium in de breedte. Hiermee krijgt de strategische doelstelling 'carrièrelang ontwikkelen' en talentmanagement gestalte.Vanuit het uitgangspunt van integraal leiderschap én de gedachte dat al het (HR-)beleid staat of valt met goed leiderschap, zijn talentmanagement en leiderschapsontwikkeling bovendien speerpunten die ondersteunend zijn aan de strategie in zijn algemeenheid. Verder vragen de arbeidsmarktontwikkelingen focus op strategische personeelsplanning en van daaruit onder andere aandacht voor opleiding/ ontwikkeling, loopbaanbeleid, arbeidsmarktcommunicatie en professioneel recruitment. Naast de ontwikkeling van bovenstaande beleidsthema’s ondersteunt HR Policy beleidsmatig de diverse transities die binnen de organisatie plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een cultuurtraject voor leidinggevenden en de aanloop naar een nieuwe instellingstrategie.Met betrekking tot inhoud is vanuit HR Policy de slag gemaakt naar projecten die uiting geven aan de ondersteuning van de strategie op de hierboven genoemde thema’s. Daarnaast participeert HR Policy ook in alle relevante beleidstrajecten op gebied van O&O en verantwoordingscycli. Naast de afdeling HR Policy zijn de HR-professionals binnen de Unit HR werkzaam binnen: Advice, Support en een kleinere directiestaf met specialistische functies.FunctieVoor de afdeling Policy, zoekt de EUR twee krachtige:HR strategenmet passie voor organisatieontwikkelingProfessionals die het team van Policy komen versterken en vanuit de juiste kennis en ervaring in co-creatie met de interne 'klant' beleid ontwikkelen.Daarbij zoekt de EUR één HR-strateeg die allround inzetbaar is op de verschillende beleidsterreinen van HR. Affiniteit met organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling is daarbij een pre. Voor de tweede strateeg wordt vooral ervaring met ARBO, de Participatiewet en duurzame inzetbaarheid gezocht.Als strateeg vertaal je nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen op strategische HR-onderwerpen en neem je vanuit de HR-invalshoek deel aan organisatiebrede projecten. Je begeleidt veranderingsprocessen. Je signaleert, adviseert en ontwikkelt nieuwe kaders/ strategie en je zorgt ervoor dat beleidskaders duurzaam worden geïmplementeerd en geëvalueerd. Je toetst het HR-beleid aan meetbare effecten en prestatie indicatoren. Vanuit HR Policy ben je als 'interne accountmanager' zichtbaar voor je klanten binnen de verschillende faculteiten en investeer je in het beter leren kennen van het aanbod en kom je in cocreatie tot gedragen beleid.Je bent gewend te acteren binnen meer complexe organisaties en hebt ervaring in het omgaan met politieke gevoelige situaties. Empathisch maar ook concreet in aanpak en te formuleren beleid. Je weet met elan te werken aan de 'branding' van HR. Je combineert een frisse visie op HR-thema’s met conceptueel vermogen en realisatiekracht. Beschikt over een hands-on-mentaliteit en blijft in verbinding bij tegenwind. Met daadkracht ga je aan de slag met de genoemde HR-thema’s. Je houdt daarbij overzicht en weet verbinding aan te brengen tussen de verschillende eisen vanuit de faculteiten.Gedrag Combineert lef, om op een creatieve wijze tot nieuw beleid te komen, met de juiste organisatiesensitiviteit om op het juiste moment af te stemmen binnen de formele hiërarchie. Creëert verbinding tussen de verschillende wensen en eisen vanuit de faculteiten. Zorgt voor afronding en borging. Innovatief en gewend om out-of-the-box te denken. Een teamspeler met een open en transparante werkwijze en een drive om te leren. Proactieve en ondernemende persoonlijkheid die handelt vanuit de klantvraag. Kennis en vaardigheden Combineert besluitvaardigheid en daadkracht met een goed inlevingsvermogen en gevoel voor de organisatie. Vertaalt conceptuele ideeën in beleid, concrete projecten en actie Denkt in mogelijkheden en heeft oog voor verschillende belangen en perspectieven. Heeft aantoonbare ervaring met HR-thema’s als, ARBO, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Heeft een achtergrond binnen omvangrijke en complexe organisaties. In staat beknopt en helder te schrijven en presenteren. Wo-niveau en minimaal 5 jaar ervaring met strategische beleidsontwikkeling. Engels op C-1 niveau. Consultant name: HRbaanConsultant e-mail: [email protected]
hrbaan
20-02-2018 17:21