Coördinator HR beleid en projecten Den Haag

Coördinator HR beleid en projecten | Den Haag | NWO | WO | wetenschap | fulltime | #hr #vacature Coördinator HR beleid en projectenBen jij strategisch denker en ondernemer en krijg je energie van het starten van nieuwe projecten? Zoek je graag de verbinding met andere partijen en ben je goed in staat om ook in complexe omstandigheden en gevoelige verhoudingen partijen bij elkaar te brengen en te komen tot resultaten? Dan maken wij graag kennis met jou. De afdeling Personeel en OrganisatieDe afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid van NWO. P&O ondersteunt en adviseert leidinggevenden en medewerkers bij het personeelsmanagement in de domeinen en de stafafdelingen. P&O kent twee teams: Arbeidsverhoudingen en Advies (A&A) en de Personeels- en Salarisadministratie (PSA), daarnaast is er een Coördinator HR Beleid en Projecten. Bij P&O werken we met negentien enthousiaste en gedreven collega’s. We hebben een open en informele sfeer en tegelijk bewaken we de vertrouwelijkheid van personeelsinformatie. Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator HR beleid en projecten. NWO is in veranderingNWO wordt flexibeler, slagvaardiger, meer op samenwerking gericht en speelt in op ontwikkelingen in de wetenschap én maatschappij. We werken over disciplinaire grenzen heen vanuit één samenhangende programmering. De organisatiestructuur is recent veranderd, deze is efficiënter en overzichtelijker ingericht. De wetenschapsgebieden zijn geclusterd tot domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn en samen de NWO domeinorganisatie vormen. Daarnaast is de NWO institutenorganisatie opgericht, hierin zijn de acht instituten van NWO en een onderzoekscentrum samengebracht. De institutenorganisatie werkt intensief samen met de domeinen. Ook op P&O vlak zal de komende tijd aandacht zijn hoe de samenwerking tussen de twee NWO organisaties wordt vormgegeven, welke onderwerpen pakken we gezamenlijk op en hoe gaan we dat doen. De coördinator speelt hier een belangrijke rol in en zoekt actief de samenwerking op. Wat ga je doen?Als coördinator HR beleid en projecten ben je verantwoordelijk voor het vertalen van strategisch beleid van NWO naar strategisch P&O beleid. Je vervult hierbij aan de ene kant een coördinerende rol. Waarbij je een goed overzicht hebt van alle lopende HR (beleids)projecten, de voortgang, de samenhang en de implementatie. Aan de andere kant heb je ook een inhoudelijke rol en ontwikkel jezelf HR beleid en vervul je de rol van projectleider. Hieronder de werkzaamheden verder uitgewerkt: Je zorgt ervoor dat er projecten worden gestart om invulling te geven aan de uitvoering van strategisch P&O beleid. Je zorgt dat er samenhang is tussen projecten en dat nieuw beleid een integraal geheel vormt. Je vervult de rol van projectleider bij het ontwikkelen van nieuw P&O beleid. Als projectleider stel je zelf je team samen, waarbij het belangrijk is dat je collega’s vanuit de gehele organisatie betrekt en je in staat bent om de samenwerking tussen de projectleden te stimuleren, je het gezamenlijk belang scherp krijgt en tot resultaten komt. Daarnaast ben je bent een stevige gesprekspartner voor het directeurenteam en de Raad van Bestuur, zij vervullen vaak de rol van opdrachtgever bij een strategisch project. Je zoekt de samenwerking op met de NWO instituten organisatie, je onderzoekt hoe we gezamenlijk op kunnen trekken en geeft actief vorm aan de samenwerking. Lid van het MT P&O. Het MT P&O bestaat uit het hoofd P&O, de teamleider Arbeidsverhoudingen en advies, de teamleider Personeel- en salarisadministratie en de coördinator HR beleid en projecten. Van jou wordt verwacht dat je een essentiële inhoudelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de P&O strategie en de uitvoering daarvan. Financiële bedrijfsvoering van de afdeling P&O. Je zorgt voor de tijdige en juiste financiële bedrijfsvoering van de afdeling P&O, dit betekent dat je de begroting maakt, het budget bewaakt en de uitgaven verantwoordt. Een belangrijk deel van de begroting wordt ingevuld door de P&O projecten, de invulling wisselt jaarlijks sterk, vandaar dat de financiële bedrijfsvoering bij de coördinator HR beleid en projecten is belegd. academisch werk- en denkniveau; minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen van (strategisch) HR beleid; een afgeronde opleiding op hbo of wo niveau in een voor de functie relevante richting; strategisch inzicht en gevoel voor (bestuurlijke en interpersoonlijke) verhoudingen; kennis van actuele (beleids)ontwikkelingen op het terrein van personeel- en organisatie; kennis van en ervaring met organisatieveranderingsprocessen en cultuurtrajecten; kennis van en ervaring met projectmanagement binnen een complexe organisatie; uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; kennis van ervaring met bedrijfsvoering. Daarnaast ben je sterk in ondernemen en netwerken en herken je jezelf in de kernwaarden van NWO: grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend. Gezien de samenstelling van het MT gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Consultant name: HRbaanConsultant e-mail: [email protected]
hrbaan
19-03-2018 10:56