HR & Organisatieadviseur (procedure afgerond in maart 2017) – Zwolle

Gehandicaptenzorg Organisatie Onze opdrachtgever Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Bijna 1000 mensen krijgen ondersteuning van Frion. Achter deze mensen staan ruim 900 professionals en 350 vrijwilligers. Het werkgebied van Frion is de regio Noordwest Overijssel. Men gaan uit van ‘Regie in eigen hand’: niet alleen voor cliënten maar ook voor de medewerkers. Met werkt met resultaatverantwoordelijke teams en men heeft een platte organisatie. De groep Bedrijfsvoering & Advies ondersteunt, adviseert en informeert over de thema’s die zijn gerelateerd aan de bedrijfsvoering (personeel, geld en organisatie). Functie Frion zoekt een adviseur die expertise heeft op het terrein van HR & Bedrijfskunde. De functie die je gaat uitvoeren is zeker geen traditionele HR-adviseursfunctie. Niet voor niets kom je te werken bij Bedrijfsvoering & Advies en is er geen HR-afdeling. De (zorg) teams zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten en de (verdere) ontwikkeling en uitvoering van het (HR-) beleid. Bedrijfsvoeringscoaches, teams en bestuur worden door jou dusdanig deskundig, constructief en professioneel geadviseerd en ondersteund, dat zij in staat zijn zelfstandig personele kwesties op te lossen of af te handelen. Je deelt je kennis en ervaring met hen, zodat zij in hun kracht staan. Als het toch te ingewikkeld wordt, ondersteun en adviseer je hen bij casussen die specifieke expertise vragen (zoals juridisch, ontslag of disfunctioneren).Beleidsmatig zul je ook thema’s kunnen oppakken. De komende periode staat bijvoorbeeld het thema ‘instroom’ op de agenda. Je hebt een vrije positie. Kansen en uitdagingen zijn er om opgepakt te worden. Functie eisen De adviseur die wij graag spreken voor deze mooie positie is frisse out-of-the-box denker. Een ervaren gesprekspartner voor professionals die buiten de gebaande paden durft te denken. Een adviseur met gevoel voor organisatiebrede vraagstukken die het HR domein overstijgen. Je werkt resultaatgericht en kunt doorpakken. Je bent organisatiesensitief en in staat om je te bewegen in een netwerkorganisatie. Dit doe je klantgericht en proactief, wat betekent dat je in je projecten en werkzaamheden actief inbreng zoekt en vraagt van je collega’s uit het primair proces of van bedrijfsvoeringscoaches.Je bent in staat om verder te kijken dan de toepassing van klassieke HR instrumenten en handelt vanuit de Bedoeling. Je vindt daarbij de optimale balans tussen kaders en spelregels en de praktische uitvoering daarvan. Hierbij durf je lef te tonen en nieuwe paden in te slaan. Je kunt vanuit je professionele rol ook onderwerpen op of over de grens van je eigen expertise gebied oppakken. Je bent analytisch sterk en in staat consequenties van beleid en handelen voor andere onderdelen in het proces te overzien. Je bent in staat om reflectie toe te passen op je eigen handelen, maar ook op die van collega’s binnen en buiten je eigen groep.Je beschikt over een HBO+ diploma, richting HR of Bedrijfskunde aangevuld met HR. Je hebt ruime kennis en ervaring in een functie van HR & Organisatieadviseur op tactisch en strategisch niveau in een organisatie met minimaal vergelijkbare omvang. Je hebt ervaring in de rol van projectleider bij organisatie-brede projecten. Aanbod Je komt te werken in een bijzondere organisatie met bijzondere mensen. Jouw directe collega’s van de groep Bedrijfsvoering en Advies zijn professioneel en zeer divers qua achtergrond en expertise.Het betreft een functie voor 32 uur. Eventueel is 28 uur bespreekbaar. Frion kent generieke functies, dus jouw functie wordt Adviseur Bedrijfsvoering & Advies B. Je krijgt volop ruimte voor eigen inbreng, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Jouw salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Inlichtingen Niet meer van toepassing. Sollicitatie 15-03-2017: Eindkandidaat en Frion hebben overeenkomst gesloten. Het bericht HR & Organisatieadviseur (procedure afgerond in maart 2017) – Zwolle verscheen eerst op Ja! HRM Specialisten.
ja!
11-05-2018 02:00