Interim HR- Manager

Het doel van deze opdracht is ervoor zorg te dragen dat er op korte en lange termijn een kwalitatief en kwantitatief personeelsbestand wordt opgebouwd. Het betreft een veelzijdige HR functie op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen snelgroeiende organisatie. In de opdracht de functie van HR Manager omgevormd moeten worden van een reactieve en uitvoerende functie naar een pro-actieve en adviserende rol...
freelance.nl
13-09-2018 10:30