BI/HR Projectleider

Voor een overheidsinstantie waar wij middels een aanbesteding preferred supplier zijn zoeken wij per begin september een ervaren BI/HR Projectleider. Achtergrond opdracht: Tot het einde van het jaar 2019 is de projectleider verantwoordelijk voor het opleveren van de rapportages op basis van een vooraf gedefinieerd startset (die toegankelijk, betrouwbaar en tijdig is), de functionele en technische beschrijving, definitiedocument, governance voorstel, de juiste bemensing om dit te realiseren, binnen budget en planning...
freelance.nl
22-08-2019 16:15